V letu 2016/17 podjetje načrtuje širitev omrežja toplotnega ogrevanja. Več o tem na okrogli mizi v decembru 2016 v kulturni dvorani Kuzma.