Projekt z zgodovino in prihodnostjo

Družinsko podjetje Petek je zgodaj stopilo na pot energetske varčnosti in okolju prijaznih tehnologij. Pred desetimi leti je lokalni revirni gozdar družini podaril knjižico z vsebino predelave lesa in kurjenja na lesno biomaso. Leta 2004 se je v poslovno-stanovanjskem objektu v Kuzmi montirala peč na kurjenje z lensimi sekanci, ki je brezhibno delovala do letošnjega oktobra, ko se je objekt priklopil na daljinsko ogrevanje iz kotlovnice v Kuzmi. V sodobni kotlovnici sta dve peči na lesno biomaso moči 500 in 220 kilovatov. S slednjo bo zlasti v poletnih mesecih ogrevana sanitarna voda. Zanesljiva tehnika omogoča pregled posamezne toplotne podpostaje v objektu in stalni zanesljivi nadzor kotlov za ogrevanje z nastavitvami preko daljivnskega sistema z računalnikom v vsakem trenutku.

v fazi 1 je na DOLB Kuzma priključeno 23 objektov. Gre za večje porabnike(Dom za ostarele, OŠ Kuzma z vrtcem, Mercator, cerkev z župniščem ter več poslovnih objektov), priklopljeno pa je tudi nekaj manjših gospodinjstev. Daljinsko ogrevanje z lesno biomaso nadomešča po energiji nekaj nad tisoč litrov lahkega kurilnega olja, ki bi ob uporabi v ozračje izpustilo 320 ton ogljikovega dioksida. Prijaznejši, ekološki način ogrevanja, pa ob uporabi sodobne tehnike v ozračje izpusti borih 24 ton ogljikovega dioksida. Okolju prijazen način ogrevanja je tako v naselju Kuzma bistveno zmanjšal škodljive izpuste v ozračje.

V naččrtu je še druga faza izgradnje daljinskega ogrevanja, ki bo zeleno ogrevanje omogočila še nadaljnim 35-tim manjšim gospodinjstvom.

 

Ukvarjamo se z:

  • proizvodnjo toplotne energije
  • mletjem lesa in lesnih ostankov
  • prodajo lesnih peletov
  • prodajo sekancev
  • prodajo briketov
  • prodajo drv za kurjavo